Inovație și Calitate

Calitatea Florea Pavaje – Pe lângă testările inițiale de tip, efectuate de laboratoare acreditate, toate produsele noastre sunt testate intern în laboratorul propriu grad II. Astfel, asigurăm caracteristici constante care se situează în permanență peste cerințele minime ale standardelor aferente.
CE17 – Prefabricatele noastre din beton se livrează însoțite de marcajul CE. Aceasta înseamnă că sunt produse și testate în conformitate cu standarde europene armonizate: Pavaje – SR EN 1338, Dale – SR EN 1339, Borduri – SR EN 1340, Rigole – SR EN 1433, Bolțari și elemente de garduri – SR EN 771-3+A1.

„Pentru a crea un produs de calitate este nevoie de trei ingrediente: materie primă de calitate, tehnologie de top și know-how în domeniu. Toate aceste trei aspecte au fost luate în considerare atunci când am lansat Florea Pavaje și avem încredere că vom putea oferi clienților produse cu un raport preț-calitate atractiv”.

Marcel Florea,
Director General

TEHNOLOGIE DE TOP

Dezvoltată împreună cu furnizorul german HESS GROUP, lider mondial în producția de echipamente pentru prefabricate din beton, linia de producție integral automatizată dispune de un sistem de monitorizare și control permanent al calității prefabricatelor. Acesta, cumulat cu tehnologiile inovatoare înglobate în întregul flux de producție, permite realizarea unor produse de pionierat pe piața românească în ceea ce privește dimensiunile, formă, tratamentele de suprafață etc.

KNOW-HOW

În paralel cu sistemele automate ale liniei de producție, prefabricatele din beton sunt riguros testate în laboratorul propriu, conform unor grafice personalizate pe fiecare tip de produs în parte. În acest fel, sunt permanent monitorizați principalii parametrii care definesc calitatea acestora: abaterile dimensionale, rezistența la compresiune a betonului, rezistența la încovoiere, rezistența la întindere prin despicare, rezistența la uzură, absorbția de apă, etanșeitatea la apă, rezistența la îngheț-dezgheț cu săruri de dezgheț, rezistența la alunecare/ derapare, reacția la foc etc.

Încă din faza de construcție a fabricii, am acordat o atenție deosebită selectării personalului implicat în producția și testarea prefabricatelor, experiența în domeniu fiind un criteriu de selecție relevant. Tot din această fază, pe baza unor programe atent elaborate, întregul personal parcurge regulat sesiuni de instruire atât cu furnizorul liniei de producție, cât și cu diverși experți în tehnologiile de producere a prefabricatelor din beton.

Utilizând experiența anterioară împreună cu know-how-ul dobândit, asigurăm calitatea excepțională a produselor noastre. Totodată, ținând cont de feedback-ul primit, în cadrul programelor de cercetare – inovare desfășurate în laboratorul nostru, dezvoltăm în permanență produse noi, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienților noștri.

Prin urmare, avantajul deținerii integrale a unităților de producție și testare (carieră, balastieră, fabrică de prefabricate din beton, laboratoare de analiză), a integrării acestora într-un flux de producție controlat, precum și utilizarea în procese a unui nivel ridicat de know-how permit producția prefabricatelor Florea Pavaje la o calitate superioară, constant ridicată și la prețuri competitive.